The 54th ESPGHAN Annual Meeting

קופנהגן
דנמרק
יוני 22,2022 - יוני 25,2022
Topic(s): HMO אלרגיה גדילה והתפתחות

הכינוס השנתי ה- 54 במספר של ה- ESPGHAN יתקיים השנה בקופנהגן, דנמרק בתאריכים 22-25.6
הכינוס יתקיים באופן היברידי על מנת להציע הזדמנות להשתתף גם מרחוק