השפעה של רמות HMO בחלב אם על גדילת התינוק והרכב הגוף במהלך 4 החודשים הראשונים להנקה

2 דקות קריאה /

התקופה שבין ההתעברות ולאורך השנתיים הראשונות לחיים היא תקופה קריטית עבור הגדילה וההתפתחות של התינוק.

גדילת תינוקות יכולה להיות מושפעת ממספר גורמים סביבתיים, גנטיים, אפיגנטיים, מטבוליים ומיקרוביאליים. אצל ילדים בתת-תזונה, אוכלוסיית חיידקי המעי אינה תקינה, מה שהוביל מספר חוקרים להסיק ששיבוש זה עלול להפריע לצמיחה תקינה אחרי הלידה ולהשפיע על המצב התזונתי.  

חלב אם מספק הזנה מיטבית עבור התינוק הגדל והוא עשיר בחומרים בעלי פעילות ביולוגית, התורמים להתפתחות אוכלוסיית חיידקים מועילה מועילה, לרבות אוליגוסכרידים בחלב אם (HMOs).  קיימת התאמה חלקית בין HMO ייחודי לבין תוצאים של גדילת התינוקות, לפחות באוכלוסיות בהן הצמיחה תקינה. קבוצות HMOs מסוימות, למשל אלה שעברו סיאליזציה, עשויות להיות קשורות להשמנה ולעליה במשקל במהלך חודשי ההנקה הראשונים.  

המחקר הנוכחי מוסיף להבנה הקיימת בנוגע למשמעויות הפיזיולוגיות האפשריות של שונות הרכב ה-HMOs בחלב אם עבור תינוקות יונקים, שנולדו במועד וגדילתם תקינה באופן כללי. במחקר עוקבה גדול זה, שגייס 322 זוגות של אימהות ותינוקות משבע מדינות באירופה, נמצא שאין מתאם בין רמות שונות של HMOs בחלב אם, במיוחד 2-linked fucosylated HMOs כמו 2’FL,  לבין גדילת התינוק והרכב הגוף שלו במהלך ארבעת חודשי ההנקה הראשונים. בנוסף, אין בכוחן של רמות אלו לנבא מה תהיה ההשפעה על מדדים אלו בעתיד. מחקר זה מספק חקירה מקיפה של קשרים בין כל ה-HMOs העיקריים לבין גדילת תינוקות והשמנה, והוא כולל שבע נקודות זמן. ייתכן ש-HMOs משפיעים על הסיכון להתפתחות של מחלה מטבולית בעתיד. נדרשים מחקרי אוכלוסיה נוספים שיתייחסו לתפקידן של קבוצות ייחודיות של HMOs בהקשר של בריאות וחולי, לצורך הבנת ההשפעה שלהן לטווח ארוך.

Binia, A., Lavalle, L., Chen, C. et al. Human milk oligosaccharides, infant growth, and adiposity over the first 4 months of lactation. Pediatr Res (2021).