כלים שימושיים

עקומות גדילה

מדידות סדירות של משקל ואורך / גובה, ותכנון בתרשימי גדילה, כולל BMI, הם כלים חשובים במעקב אחר מצבם הבריאותי והתזונתי של ילדים עם מחלות וילדים בריאים.