משקל לידה נמוך

פגים, SGA ותינוקות בעלי משקל לידה נמוך הם נושאים חשובים בבריאות הציבור, במיוחד במדינות מתפתחות. חלק זה עוסק בחשיבות השימוש בגישות תזונה שונות בטיפול במשקל לידה נמוך. הוא גם כולל מידע נרחב על דרישות תזונתיות והתערבות נכונה המומלצת להבטחת התוצאה הטובה ביותר.