HMO

אוליגוסכרידים בחלב אם (HMOs), פחמימות מורכבות התורמות להגנה החיסונית של התינוק. הם הרכיב המוצק השלישי בגודלו בחלב אם לאחר שומן ולקטוז ואין להם שום פונקציה תזונתית. HMOs אחראיים על גירוי ישיר של מערכת חיסון על ידי עידוד צמיחת חיידקי מעי טובים, חיזוק תפקוד מחסום המעי וחסימת פתוגנים.

קבץ לפי
סוג תוכן

HMO's והתפתחות מערכת העיכול - ממצאי מחקר קליני עדכני

HMO's ומסלולי הבשלת המיקרוביום בשנים הראשונות לחיים

וידאו מחקר HMO

HMO's והתפתחות מערכת העיכול

HMO's והגנה חיסונית

תפקיד HMO's - אוליגוסכרידים בחלב אם

כיצד יכולים פגים להפיק תועלת מאוליגוסכרידים בחלב אם

כיצד למקסם תועלת מגליקנים תזונתיים בתחילת החיים

The Nest 48 : תפקיד התזונה בהתפתחות מוקדמת של מיקרוביום המעי לחיים בריאים

המדע של הHMO's מהם ומה הם יודעים לעשות?  פרופ' Lars Bode

המדע של הHMO's מהם ומה הם יודעים לעשות? / פרופ' Lars Bode