כיצד ניתן לטפל בתינוקות שנולדו בניתוח קיסרי באמצעות השתלת צואה חיידקית מהאם

2 דקות קריאה /

מחקר היתכנות שפרסמו קָטרי קוֹרפּלה ושותפיה מפינלנד באוקטובר 2020, הדגים שהשתלת צואה מיקרוביאלית מהאם יכולה לזרז התפתחות של אוכלוסיית חיידקים תקינה אצל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי.

העברה אנכית של חיידקי מעיים מהאם לתינוק שנולד היא אחד מהמאפיינים המרכזיים של לידת נרתיק, המעצב את התפתחות החיידקים במעיים של הילד. תהליך זה של העברת חיידקים משתבש כאשר תינוק נולד בניתוח קיסרי. נצפו הבדלים בחיידקי המעי אצל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי בהשוואה לאלה שנולדו בלידה נרתיקית.


על אף שההשלכות הבריאותיות של חוסר איזון חיידקי זה אינן ידועות במלואן, מחקרים בבעלי חיים מצביעים על כך שחיידקי המעי עשויים להשפיע על תכנות אפיגנטי (epigenetic programming), על התפתחות מערכת החיסון, על הגדילה ועל מטבוליזם האנרגיה. עם העלייה העולמית במספר הלידות בניתוח קיסרי, לממצאים אלה עשויות להיות השפעות ארוכות טווח על תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי.

המחקר הפיני ביצע השתלת צואה חיידקית מהאם (fecal microbiota transplantation - FMT) שניתנה דרך הפה לשבעה תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי, בהאכלת חלב האם הראשונה שלהם. נערכה השוואה של דגימות צואה משבעת התינוקות הללו לדגימות מ-82 תינוקות שנולדו בלידת נרתיק ובניתוח קיסרי, שכולם ניזונו בהנקה בלבד והיו בעלי אותו משקל לידה ממוצע, אותו משקל בגיל שלושה חודשים או אותה עליה במשקל בגיל שלושה חודשים. בניתוח דגימות הצואה של התינוקות שנולדו, נמצא שבמהלך הימים הראשונים לחיים, התפתחות החיידקים אצל התינוקות שטופלו ב-FMT הייתה שונה בהשוואה לתינוקות שנולדו בלידה נרתיקית. אולם מגיל שבעה ימים ואילך, אוכלוסיית החיידקים אצל התינוקות שטופלו ב-FMT הייתה דומה לזו של תינוקות שנולדו בלידת נרתיק ושונה מזו של תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי.

זנים של בקטרוידה ושל ביפידובקטריות נמצאו אצל תינוקות שנולדו בלידת נרתיק ושל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי וטופלו ב-FMT, אך היו חסרים אצל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי ולא קיבלו טיפול. בנוסף, נערכה השוואה של התוצאות לנתונים ממחקרים ניסיוניים אחרים, בהם תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי טופלו באמצעות מטושים מהנרתיק, בניסיון לחקות את העברת החיידקים מהאם. מחקרים אלה הראו שמטושים מהנרתיק לא סייעו בשיקום אוכלוסיית החיידקים אצל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי, אולם טיפול ב-FMT מהאם כן אפשר זאת.

ממצאים מבטיחים אלה מצביעים על כך ש-FMT מהאם יכולה לספק את השיטה הבטוחה הראשונה לשיקום האיזון של אוכלוסיית החיידקים אצל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי.

 

ביבליוגרפיה:

 Korpela et al. Maternal Fecal Microbiota Transplantation in Cesarean-Born

 Infants Rapidly Restores Normal Microbial Development:

A Proof-of-Concept Study. Cell 183. 2020; 324-334.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33007265/