השימוש המושכל בזן פרוביוטי ייחודי במניעה ובטיפול של קוליק בתינוקות

5 דקות קריאה /

מדור התזונה בחסות מכון מטרנה: השימוש המושכל בזן פרוביוטי ייחודי במניעה ובטיפול של קוליק בתינוקות פרופ׳ צבי ויצמן (אמריטוס, פעיל), הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון. מתוך ירחון החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) Israel Ambulatory Pediatric Assciation Magazine

מדור התזונה בחסות מכון מטרנה: השימוש המושכל בזן פרוביוטי ייחודי במניעה ובטיפול של קוליק בתינוקות פרופ׳ צבי ויצמן (אמריטוס, פעיל), הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון. מתוך ירחון החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א)

Israel Ambulatory Pediatric Assciation Magazine

לקריאת המאמר בפדיטון >