תזונת פגים ותינוקות בעלי משקל לידה נמוך

נושאים: משקל לידה נמוך

יותר מאחד מכל עשרה תינוקות בעולם נולד לפני הזמן ושיעורם עולה, הן בארצות מתפתחות ומפותחות. חוסר בשלות התפתחותית אצל פגים משפיעה על הרבה איברים ומערכות, ועשויות להיות לה השלכות ארוכות טווח על הבריאות, הגדילה וההתפתחות. המאפיינים הפיזיולוגים של פגים שונים מאלה של תינוקות שנולדו במועד, מה שיוצר צרכים תזונתיים גדולים וייחודיים. תזונה מספקת בשלב זה חיונית כדי לענות על צורכיהם של הפגים כדי להבטיח גדילה והתפתחות נאותות.