אתגרים בהזנת פגים

Topic(s): גדילה והתפתחות

Summary

פרופ' אריק ריסקין מדבר בהרצאתו מתך כנס קיץ של חיפ"א 2021 על פגות מאוחרת והבעיות הרפואיות וההתפתחותיות הנלות לה.

האתגרים התזונתיים בהזנת פגים מאוחרים, חשיבות המעקב בהיבט התזונתי גם בקהילה, וההשלכות עתידיות של הזנת פגים אלו בהקשר של תסמונת מטאבולית.