האם ניתן למנוע אלרגיה למזון בקרב ילדים?

אלרגיה

מרצה:  Hania Szajewska


בעוד הופעת מקרי אלרגיה נמצאת במגמת עלייה, קשה לדייק את מספרם עקב שיטות אבחון שונות. לרוב, מספר המקרים גבוה יותר במדינות בעלות הכנסה גבוהה. אולם גם באיזורים עם הכנסה בינונית - נמוכה נצפתה עלייה בהופעת מקרי האלרגיה המשפיעה על חיי הילד האלרגי  ומשפחתו.  אלרגיה למזון עשויה להיות קשורה לגורמים גנטיים אולם קיימות תיאוריות נוספות  כדוגמת התיאוריה של חשיפה לחיידקים בראשית החיים, תפקידו של ויטמין D , מטבוליטים של חיידקים וכו'. יחד עם השערות אלו, מגיעים גם צעדים אפשריים בכל הקשור למניעה של הופעת אלרגיה. הרצאה זו של פרופ' הניה שיבסקה מפרטת את ההבנה הקיימת בתחום המחקר למניעת אלרגיה וכן אילו נקודות יש לחדד על מנת לייעל את האסטרטגיות על מנת למנוע עלייה נוספת בהופעת אלרגיה למזון.