חלב אם וחשיבותו לפגים: תזונה, חיידקים, התפתחות המוח והתאים.

נושאים: גדילה והתפתחות הנקה משקל לידה נמוך

Summary

מרצה: Nicholas Embleton בהרצאה זו מדבר פרופ' ניקולס על המורכבות של טיפול נמרץ בילודים, מסביר למה חלב אם הוא הרבה יותר מאשר מזון ומסביר על חשיבותם של נוטריינטים בהקשר פונקציונלי, מיקרוביאלי ואף בהקשר חברתי-התנהגותי.