חשיבות הטיפול המיידי במגע עור לעור

גדילה והתפתחות משקל לידה נמוך

מרצה: Silke Mader בהרצאה זו נסקרים היתרונות של הטיפול המיידי במגע עור לעור וטיפול הקנגורו, ומדוע ארגון הבריאות העולמי תומך וממליץ על טיפולים אלו ומהו תפקידם המכריע של ההורים בטיפול יעיל יותר עבור התפתחות הפג.