Tablet screen with play video button on it

טיפול תזונתי במחלת קרוהן בילדים

Summary

מרצים: Javier Martin De Carpi, Rotem Sigall Boneh, Johan van Limbergen, Paolo Lionetti
מחלת קרוהן (CD) היא מחלה כרונית פרוגרסיבית המשפיעה על בריאותם הפיזית והנפשית של החולים בה.
הסימפוזיון בראשות פרופסור פאולו ליאונטי הדגיש את האסטרטגיות התזונתיות בניהול חולים עם CD.
פאנל המשתתפים דן בעיקר בדיאטת CDED עבור חולי קרוהן שהינה דיאטת אי הכללה של מזונות שונים משלב המחקר ועד לפרקטיקה הקלינית.
משתתפי הסימפוזיון הציגו נתונים מחקריים עדכניים על CDED, תובנות חדשות על המנגנון העומד בבסיס ההשפעה של CDED ועוד...