טקס חלוקת מלגות מחקר 2020 - מכון מטרנה

Summary

פרסום הצעות המחקר הזוכות במלגת מכון מטרנה לשנת 2020