Tablet screen with play video button on it

מעקב אחר פגים בקהילה

Topic(s): גדילה והתפתחות משקל לידה נמוך

Summary

המעקב אחר הפג בקהילה הוא קריטי מאוד להמשך גדילה והתפתחות תקינים של פגים לאורך שנות ילדותם ואף בבגרותם.
פרופ' דרור מנדל מנהל בית החולים "דנה-דואק" לילדים מדבר בהרצאתו על חשיבות המעקב אחר הפג בקהילה ע"י רופאי הילדים ומקצועות בריאות נוספים כדוגמת פיזיותרפיסטים ודיאטנים.
פרופ' מנדל מדבר על מאפייני הפג המשוחרר מאשפוז, דגשים חשובים להערכת הגדילה, בעיות רפואיות נפוצות, פורמולה מועשרת ועוד.