שאלות ותשובות סימפוזיון ESPGHAN 2022 NNI : האם תזונת הילד בשנים הראשונות יכולה לעצב את המיקרוביום ואת הבריאות המטאבולית?

Summary

סימפוזיון זה מציב בחזית את המיקרוביום ומטאבוליזם המעי בהקשר של הפחתת הסיכונים הנלווים למחלות ואופטימיזציה של הבריאות, החל מהריון וינקות ועד לבגרות ולדורות הבאים.
במפגש השאלות ותשובות עולים לדיון הצעדים הבאים בתחום בהסתמך על ראיות מחקריות חדשות מתחום זה.