תפקידה המכריע של תזונה בתחילת החיים והשפעתה על הבריאות בילדות ובבגרות

Summary

מרצה: Yann Ravussin
במרוצת השנים מספר מקרי ההפרעות המטאבוליות הלכו והתרבו.
עדויות חדשות מעלות את האפשרות כי גורמים סביבתיים והתנהגותיים הם בעלי השפעה גדולה יותר מאשר הניחו עד כה.
בתקופות קריטיות כדוגמת הריון וילדות מוקדמת נמצא כי לתזונה עשויות להיות השפעות בריאותיות למשך החיים ואף רב דוריות.
נמצא כי תת ויתר תזונה והרכב התזונה בהיבט של מאקרו נוטריינטים עשויים לגרום לשינוי בגנים המעורבים בוויסות אנרגיה ומטאבוליזם העלולים לגרום לתינוק לתחלואה בהמשך החיים.