עקומות גדילה

1 דקות קריאה /
גדילה והתפתחות

מדידות סדירות של משקל ואורך / גובה, ותכנון בתרשימי גדילה, כולל BMI, הם כלים חשובים במעקב אחר מצבם הבריאותי והתזונתי של ילדים עם מחלות וילדים בריאים.

עקומות גדילה CDC,WHO

כלי גישה