עקומות גדילה

נושאים: גדילה והתפתחות

מדידות סדירות של משקל ואורך / גובה, ותכנון בתרשימי גדילה, כולל BMI, הם כלים חשובים במעקב אחר מצבם הבריאותי והתזונתי של ילדים עם מחלות וילדים בריאים.