Annales 73.3 - גלוטן - אויב או ידיד?

עורכים: R. Shamir, H. Szajewska. 73, 3 אספקת המזון העולמית נשענת רבות על זמינות  מוצרי מזון מבוססי  דגנים, כאשר החיטה מהווה את אחד היבולים הגדולים ביותר בעולם. הביקוש הגדול נובע מהתכונות הייחודיות של גלוטן החיטה, שיש לו ערך תזונתי גבוה והוא חיוני להכנת בצק באיכות גבוהה. אולם, בעשר השנים האחרונות זכו החיטה והגלוטן לתשומת לב שלילית. אנשים רבים מאמינים שחיטה מזיקה מיסודה לבריאותינו, ומנסים להימנע מצריכת דגנים המכילים גלוטן, או במילים אחרות - אורח חיים מופחת גלוטן. למעשה, ישנו רק מצב אחד שבו גלוטן בהחלט נושא באשמה: מחלת הצליאק.