Annales 75.2 - מתיקות: השפעות התפתחותיות ותפקודיות

schedule 130 דקות קריאה
נושאים: גדילה והתפתחות השמנה

עורכים: J. Bhatia, M. Makrides. / 75.2
אנו עדים למגיפה עולמית של השמנת יתר אצל ילדים, בני נוער ומבוגרים. בעוד שהשמנת יתר היא רב-סיבתית, העליה בשכיחות השמנת היתר מקבילה לעליה בצריכת "דברים מתוקים" בצורה של סוכרים מעובדים ושומן.
בטבע, ניתן לערוך השוואה בין מתיקות לאנרגיה, והיא קשורה למשיכה מהנה רבת עצמה שניתן לראותה אצל אנשים בכל גיל, גזע ותרבות. לאור העובדה שבצורתה הפשוטה, עליה במשקל מתרחשת כאשר הכנסת האנרגיה עולה על הוצאת האנרגיה, גורם אחד שניתן לשנותו הוא העדפת דברים מתוקים, ואולי אף מעבר להרגלי אכילה בריאה יותר לאורך  החיים. בהקשר הזה, גיליון זה של Annales Nestlé סוקר את התפתחותן של העדפות סנסוריות החל משלב העובר ועד גיל הילדות.