Annales 76.1 - נושאים חמים בתזונה - 75 שנים מאוחר יותר

schedule 205 דקות קריאה

עורכים: F. Haschke 


הגיליון המיוחד של Annales Nestlé 76.1

מוקדש לחגיגות 75 שנים לסדרה בינלאומית זו ובודק נושאים שהיו במרכז תשומת הלב לפני עשרות שנים ועדיין חשובים גם היום, בתוספת מאמרים מכותבים על פי אזורים שונים בעולם:
פרופסור Andrew Prentice ( גמביה) מתאר כיצד "שינוי תזונה" באוכלוסיה של מדינות רבות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית יוצרת אתגר בריאותי חדש;
פרופסור Hans van Goudoever (הולנד) מבצע ניתוח חשוב של תפקידו המכריע של חלב אם באספקת הזנה נאותה במטרה לתמוך בגדילתם ובריאותם של פגים;
ד"ר Ralf Heine  (שוויץ) מפרט אסטרטגיות תזונתיות לצורך מניעת אלרגיה במהלך שנת החיים הראשונה, וכן אפשרויות טיפול חדשות, מבטיחות ויעילות;
פרופסור Hania Szajewska  (פולין) דנה בחשיבות ובהשפעה של רפואה מבוססת ראיות ושל מחקר קליני על פרקטיקה רפואית;
פרופסור Jai K. Das  (אוסטרליה) ושותפיו מתמקדים בדרישות תזונתיות של ילדים גדולים יותר, בני נוער ונשים צעירות בגיל הפוריות, וכן בהשפעת התזונה והסטטוס התזונתי לפני ההיריון ואחריו על הסטטוס התזונתי, הגדילה והבריאות על התינוק הנולד.


מהדורה זו של Annales Nestlé היא ציון דרך משמעותי בהיסטורית הפרסומים העוסקים ברפואת הילדים. זו השנה ה-75 של הסדרה הבינלאומית, שהושקה לראשונה ב-1942 ותפסה את מקומה של גרסה בשפה הצרפתית בלבד שהופיעה ב-1935. התוכן של כל גיליון Annales Nestlé משקף את הנושאים החשובים ואת הידע המתקדם ביותר של אותה תקופה, וכך מספק תובנות היסטוריות על התפתחות בריאות ותזונה תינוקות.