Annales 76.3 הפרעות אלרגיות ופסאודו-אלרגיות במערכת העיכול

1 דקות קריאה
Topic(s): אלרגיה גדילה והתפתחות
עורכים: Frank Ruemmele. 76.3 Annales Nestlé האחרון דן באפידמיולוגיה, במופע הקליני, באבחון, בפתופיזיולוגיה ובטיפול של הפרעות דלקתיות במערכת העיכול, כגון מחלות אאוזינופוליות במערכת העיכול או אלרגיות, לרבות תסמונת אנטרוקוליטיס המושרית על ידי חלבון במזון (FPIES) ופרוקטוקוליטיס אלרגית המושרית על ידי חלבון במזון (FPIAP), וכן הפרעות תפקודיות מורכבות כגון רגישות לגלוטן שאינה צליאק (NCGS). גם ההבחנה בין רגישות ללקטוז ואלרגיה לחלב פרה נידונה בגיליון הזה, דבר שיכול לעזור לצמצם את הטעויות באבחון ובטיפול במצבים הללו. כיום, הפעולה השכיחה ביותר בקרב מטופלים היא הימנעות ממזון או הגבלות תזונתיות ספציפיות כדי להקל על התסמינים, גם ללא ניתוח אבחוני מסודר, נושא הדורש תשומת לב מצד אנשי רפואה. בסדרה הנוכחית, ארבעה מאמרים עוסקים בנושא הזה ומעלים את השאלה אם קשר בין תגובות שליליות לרכיבי מזון הן תגובות אלרגיות אמיתיות או שמדובר במנגנונים של בעיות מעי המושרות על ידי מזון שאינן אלרגיה. מנגנונים אתה מכונים במאמרים "הפרעות פסאודו-אלרגיות במערכת העיכול".