Annales 77.1 גורמים התורמים לרווחת הילד בשלבי חייו המוקדמים

עורכים: John F. Helliwell, Martin G. Codagnone, Catherine Stanton, Siobhain M. O'Mahony, Timothy G. Dinan, John F. Cryan, Lynne Allison Daniels, Mark D. Holder. אושר הוא תחושה של רווחה, של שמחה או של שביעות רצון וכדי שהיא תתרחש נדרש איזון בין חוויות חיוביות וחוויות פחות חיוביות. כותרת כתב העת הזה היא הגדרה הכוללת תחתיה נושאים חשובים הקושרים את גוף האדם ורווחתו לתזונה. גורמים אימהיים, דרכי האכלה ובחירת מזונות בריאים תורמים להתפתחות מיטבית מבחינה גופנית וקוגניטיבית ותומכים ברווחתו של הילד.