Annales 77.2 מוח צעיר, תאבון גדול

עורכים: Pascal Steiner, Carol L. Cheatham, John Colombo, Kathleen m. Gustafson, Susan E. Carlson, Fan Jiang. 77.2 שנות החיים הראשונות מייצגות את אחת מהתקופות הדינמיות והמכריעות ביותר בהתפתחות המוח. עד גיל שנתיים, נפח המוח מגיע לכ-80% מנפח המוח הבוגר. בנוסף לעליה המהירה בגודל המוח, גם תפקודים חיוניים מופיעים במהלך שנות החיים הראשונות וממשיכים להבשיל עד הבגרות. אמנם "המוח הצעיר" קטן יחסית בהשוואה לגוף כולו, אך יש לו "תיאבון גדול" למזון, ללמידה ולשינה.  הפרקים הנכללים בכתב העת זה מספקים מספר תובנות בנוגע לתהליכים התאיים המורכבים והתשתית העצבית שתומכים בתהליכים הדינמיים של התפתחות המוקדמת של המוח.