Annales 78.2 מיקרוביוטת המעי - לא עוד האיבר הנשכח

128 דקות קריאה /
גדילה והתפתחות השמנה מיקרוביום

Annales Nestlé 78.2 גליון זה מציג את ההתפתחויות האחרונות ונושאים חמים במחקר מיקרוביום/מיקרוביוטה של המעיים

עורכים: H. Szajewska, A. Prentice, R. Shami בעוד מיקרוביוטת המעי כונתה בעבר "האיבר הנשכח", כיום היא כבר לא נשכחת. נהפוכו, זהו נושא מחקרי "חם" כפי שמתועד ע"י העלייה המהירה וההיקף של המאמרים המדעיים בנושא וגם בקרב סיקור עיתונאי לציבור הרחב, תכניות טלוויזיה ורדיו וברשתות החברתיות.