Annales 78.2 מיקרוביוטת המעי - לא עוד האיבר הנשכח

schedule 128 דקות קריאה
נושאים: גדילה והתפתחות השמנה מיקרוביום

עורכים: H. Szajewska, A. Prentice, R. Shami בעוד מיקרוביוטת המעי כונתה בעבר "האיבר הנשכח", כיום היא כבר לא נשכחת. נהפוכו, זהו נושא מחקרי "חם" כפי שמתועד ע"י העלייה המהירה וההיקף של המאמרים המדעיים בנושא וגם בקרב סיקור עיתונאי לציבור הרחב, תכניות טלוויזיה ורדיו וברשתות החברתיות.