Annales 79.1 - נושאים ברפואת ילדים בעת מגיפה - מזיהום ועד תכנון אסטרטגיות תזונתיות

schedule 91 דקות קריאה

עורך: Raanan Shamir מגפת הקורונה הפכה את התזונה לחשובה יותר אך יחד עם זאת קשה יותר להשגה. הנקה תומכת במערכת החיסונית של התינוק וגם בעלת יתרונות לבריאות הנפשית של האם. עקב המגיפה גישת אמהות לקבלת תמיכה וסיוע נפגעה מה שהוביל לעלייה בהפסקה מוקדמת של הנקה. לחיסון נגד COVID-19 השפעה מינימלית על הנקה ואינו משפיע על התינוק היונק, עקב מחסור בנתונים קליניים עם תחילת חיסון האוכלוסייה, אמהות רבות חששו להתחסן. מגפת הקורונה שיבשה קשות את שרשרת אספקת המזון במדינות רבות, כאשר במדינות עם הכנסה נמוכה-בינונית בהן רווחת תת תזונה, ההשפעה היתה חמורה עוד יותר. במדינות אלו ישנם שיעורים גוברים של עיכוב התפתחותי, תשישות ותמותת ילדים ויש לטפל בנושא בגישה רב מגזרית מרחיקת לכת. קיימות עדויות כי LCPUFAs יכולים לסייע במניעה ובחומרת זיהומים בדרכי הנשימה, אך עדיין קיים צורך בראיות מחקריות בכדי לתמוך בעדויות אלו בזיהומים בדרכי הנשימה כתוצאה מנגיף הקורונה.