Annales Nestlé 74.2 תפקידה של DHA ב-1000 הימים הראשונים

עורכים: M. Makrides, J. Bhatia. 74, 2 חומצות שומן בלתי רוויות ארוכות שרשרת (LCPUFAs) אומגה-3 (n-3), לרבות חומצה איקוסאפנטאנואית (EPA) וחומצה דוקוסהֶקְסנואית (DHA), הן חומצות שומן בעלי יתרונות בריאותיים לכל אורך חייו של האדם. יתרונות אלה כוללים תפקיד בתהליכים נוגדי דלקת, צמיגות קרומי התאים, התפתחות עוברית והזדקנות בבריאות טובה. כיוון ש-DHA הוא מרכיב מרכזי בכל קרומי התאים ונמצא בכמות גדולה במוח וברישתית, מרבית העבודה התמקדה בתקופה הסב-לידתית וב-1,000 הימים הראשונים לחיים. כתב עת זה מתמקד ב-3 LCPUFAs והתפתחות תפקידן בבריאות ובחולי. אמנם העדויות הקיימות כיום בנוגע למגוון המלא של תפקידן במהלך 1,000 הימים הראשונים הינן סותרות, אך לא ניתן להדגיש יתר על המידה את חשיבותה של תזונה בריאה, לרבות כמויות מיטביות של חומצות שומן אלה. ניסויים עתידים צריכים להתמקד בהגדרת תת-קבוצות באוכלוסיה שעשויות להפיק את מרב היתרונות, בעוד אנו מחפשים במקביל מידע אפיגנטי המדגים את היתרונות הרבים של LCPUFAs בתזונת האדם במטרה להביא לשיפור בתוצאות הריון, בהתפתחות עצבית של תינוקות ובהשפעות בריאותיות ארוכות טווח.