THE NEST 43: מניעת דלקת בשד (Mastitis) להנקה מוצלחת

schedule 18 דקות קריאה
נושאים: הנקה

Editor(s): Ryan, Purandare, McGuire, Hurtado, Fores-Quijano. / 43
דלקת בשד היא אחת הבעיות הנפוצות ביותר בהנקה ולעתים קרובות גורמת להפסקת הנקה. עדויות הולכות וגוברות בעשור האחרון מצביעות על כך שיש למיקרוביוטה בחלב אם, ולשינויים שלה, תפקיד בנושא. פרסום זה מביא לתשומת לב לא רק היבטים מעשיים הקשורים למניעת דלקת בשד, כולל תפקיד הפרוביוטיקה.