NEST

סנן לפי נושא

מיקרוביום מעי התינוק הוא מערכת אקולוגית דינמית שעוברת שינויים מלידה ועד גיל שנתיים עד שלוש, לאחר מכן חלה התפתחות הדרגתית לעבר מיקרוביום בוגר בילדות המאוחרת. מסלול המיקרוביום בחיים המוקדמים מושפע מגורמים רבים ולתזונה יש תפקיד מכריע. דיסביוזה בשנים הראשונות לחיים קשורה לתוצאות בריאותיות לכל החיים. לאוליגוסכרידי חלב אם ופרוביוטיקה יש פוטנציאל לווסת את מיקרוביום המעיים עם השפעה חיובית כתוצאה מכך להפחתת הסיכון לפתח מחלות מסוימות.

הזנת תינוקות היא מרכיב משמעותי בהורות הכוללת את המבנה החברתי, התרבותי והכלכלי של חיי ההורה. ישנם אתגרים אוניברסליים להורים, לא משנה היכן בעולם הם מגדלים את ילדיהם. הורים מעדיפים את ייעוצם של אנשי מקצוע בתחום הבריאות בנוגע להורות. תפקידם בחינוך ובתמיכה הוא המפתח להעצמת ההורים לאימוץ המלצות בהזנת תינוק.
Feb 25, 2021

עורך(ים): Yvan Vandenplas Rodrigo Vazquez Frias, Carlos Lifschitz, Camille Jung.
הפרעות גסטרו-אינטסטינליות פונקציונליות (FGIDs) כגון פליטות, קוליק ועצירות, שכיחות מאוד במהלך גיל הינקות. FGIDs הם סיבה שכיחה לפניות אל רופא הילדים. לפי ההערכות, 30-20% מן הפניות לרופא הילדים במהלך החודש הראשון לחיים קשורות ל-FGID
Jun 23, 2020

תקופת הילדות המוקדמת מתאפיינת בשינויים מדהימים בהתפתחותם של ילדים. זו תקופה של התפתחות קוגניטיבית, חברתית-רגשית ופיזית מהירה. צרכים תזונתיים משתנים מתלווים לציוני הדרך ההתפתחותיים הללו. מהדורה זו של The Nest מקבצת נושאים מעניינים במיוחד על תחום הזנת פעוטות, כגון התפתחות פעוטות, צורכיהם התזונתיים והחסרים התזונתיים, תפקיד העשרת החלב, וכן החשיבות שיש לצריכה נאותה של ויטמין D ולסטטוס הוויטמין D בשלב זה של החיים.
Sep 12, 2019

מיקרוביוטה של המעי, כולל פרוביוטיקה, פרה-ביוטיקה וסינביוטיקה הם נושאי דיון חמים בפרקטיקה הקלינית. כיום ידוע היטב שלא כל הפרוביוטיקות ו/או הפרה-ביוטיקות זהות זו לזו. היתרונות הבריאותיים של פרוביוטיקה הינם ספציפיים לזן, ובמקרה של אוליגוסכרידים בחלב אם (HMOs) ופרה-ביוטיקה, התפקודים תלויים בהרכב המבני שלהם.
בגיליון זה של The Nest תקראו מאמרים על:
השפעות קליניות מוכחות של פרוביוטיקות ספציפיות, פרה-ביוטיקה וסינביוטיקה בגיל הילדות
Feb 27, 2019