THE NEST

NEST

3 נושאים
The Nest 49: תזונה נכונה לגדילה והתפתחות של פעוטות

שיעורי הגדילה המהירים ביותר במשקל ובאורך מתרחשים במהלך חיי העובר ובשנתיים הראשונות לחייו, לאחר הלידה ובמהלך גיל ההתבגרות…

24 דקות קריאה Mauro Fisberg, Marie-Noëlle Horcajada, Nicolas Bonnet,
4 נושאים
The Nest 48 : תפקיד התזונה בהתפתחות מוקדמת של מיקרוביום המעי לחיים בריאים

מיקרוביום מעי התינוק הוא מערכת אקולוגית דינמית שעוברת שינויים מלידה ועד גיל שנתיים עד שלוש, לאחר מכן חלה התפתחות הדרגתית…

20 דקות קריאה Shaillay Kumar Dogra, Jose Saavedra, Nina Heppner,
The Nest 47: הבנת הורות היום

הזנת תינוקות היא מרכיב משמעותי בהורות הכוללת את המבנה החברתי, התרבותי והכלכלי של חיי ההורה. ישנם אתגרים אוניברסליים…

14 דקות קריאה
1 נושא
The Nest 46: הפרעות גסטרו-אינטסטינליות פונקציונליות אצל תינוקות

עורך(ים): Yvan Vandenplas Rodrigo Vazquez Frias, Carlos Lifschitz, Camille Jung. הפרעות גסטרו-אינטסטינליות פונקציונליות…

1 דקות קריאה
1 נושא
The Nest 45: תזונה בגיל הינקות: אתגרים והזדמנויות

תקופת הילדות המוקדמת מתאפיינת בשינויים מדהימים בהתפתחותם של ילדים. זו תקופה של התפתחות קוגניטיבית, חברתית-רגשית ופיזית…

11 דקות קריאה
2 נושאים
The Nest 44: פרו-, פרה- וסינביוטיקה: מיתוסים ועובדות

מיקרוביוטה של המעי, כולל פרוביוטיקה, פרה-ביוטיקה וסינביוטיקה הם נושאי דיון חמים בפרקטיקה הקלינית. כיום ידוע היטב שלא כל…

21 דקות קריאה
1 נושא
THE NEST 43: מניעת דלקת בשד (Mastitis) להנקה מוצלחת

הנושא שבו עוסק גיליון זה, עוסק בהיבט מסוים הקשור למניעת דלקת בשד, כולל תפקיד הפרוביוטיקה. דלקת בשד היא אחת הבעיות…

18 דקות קריאה
The Nest 42: חלב אם: התפתחות בהבנתנו את הטבע

גיליון זה של הNest מאגד שני נושאים חשובים, אוליגוסכרידים בחלב אם, פפטידים ופרוטאזות בחלב אם, וכיצד שניהם מתפתחים בחלב…

11 דקות קריאה
1 נושא
The Nest 40: אוליגוסכרידים בחלב אם

גליון 40 דן בחשיבות נושא ה- HMO ותפקידו בתזונת תינוקות ובריאות בטווח הקצר והארוך. Sep 01, 2016

16 דקות קריאה