The Nest 45: תזונה בגיל הינקות: אתגרים והזדמנויות

schedule 11 דקות קריאה
נושאים: גדילה והתפתחות

עורך(ים): Maureen Black, Alison L. Eldridge and Elizabeth A. Offord, Mairead Kiely, Peter S.W Davies. / 45  
תקופת הילדות המוקדמת מתאפיינת בשינויים מדהימים בהתפתחותם של ילדים. זו תקופה של התפתחות קוגניטיבית, חברתית-רגשית ופיזית מהירה. צרכים תזונתיים משתנים מתלווים לציוני הדרך ההתפתחותיים הללו. מהדורה זו של The Nest מקבצת נושאים מעניינים במיוחד על תחום הזנת פעוטות, כגון התפתחות פעוטות, צורכיהם התזונתיים והחסרים התזונתיים, תפקיד העשרת החלב, וכן החשיבות שיש לצריכה נאותה של ויטמין D ולסטטוס הוויטמין D בשלב זה של החיים.