The Nest 47: הבנת הורות היום

schedule 14 דקות קריאה

Editor(s): Ai Zhao, Anne Dattilo, Rubens Feferbaum
הזנת תינוקות היא מרכיב משמעותי בהורות הכוללת את המבנה החברתי, התרבותי והכלכלי של חיי ההורה. ישנם אתגרים אוניברסליים להורים, לא משנה היכן בעולם הם מגדלים את ילדיהם. הורים מעדיפים את  ייעוצם של אנשי מקצוע בתחום הבריאות בנוגע להורות. תפקידם בחינוך ובתמיכה הוא המפתח להעצמת ההורים לאימוץ המלצות בהזנת תינוק.