HMO

אוליגוסכרידים בחלב אם (HMOs), פחמימות מורכבות התורמות להגנה החיסונית של התינוק. הם הרכיב המוצק השלישי בגודלו בחלב אם לאחר שומן ולקטוז ואין להם שום פונקציה תזונתית. HMOs אחראיים על גירוי ישיר של מערכת חיסון על ידי עידוד צמיחת חיידקי מעי טובים, חיזוק תפקוד מחסום המעי וחסימת פתוגנים.

קבץ לפי
סוג תוכן

HMO's והתפתחות מערכת העיכול - ממצאי מחקר קליני עדכני

HMO's ומסלולי הבשלת המיקרוביום בשנים הראשונות לחיים

וידאו מחקר HMO

HMO's והתפתחות מערכת העיכול

אוליגוסכרידים בחלב אם-מחקרים קליניים

אוליגוסכרידים בחלב אם-מחקרים קליניים

מהם אוליגוסכרידים בחלב אם עובדות מדעיות.jpg

מהם אוליגוסכרידים בחלב אם: עובדות מדעיות

אוליגוסכרידים בחלב אם מסייעים לחיזוק מערכת החיסון של התינוק

אוליגוסכרידים בחלב אם: מסייעים לחיזוק מערכת החיסון של התינוק

ההשפעות החיוביות של אוליגוסכרידים בחלב אם על מערכת החיסון

ההשפעות החיוביות של אוליגוסכרידים בחלב אם על מערכת החיסון